Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφάλιση Υγείας - Τι κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μίας ημέρας

 

 Σε περίπτωση νοσηλείας μίας ημέρας, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τη γραμμή υγείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργοποίηση της λεγόμενης απαλλαγής, ουσιαστικά της συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου, γεγονός που καθιστά την κάλυψη 100%.